Muita sivustoja

Museoviraston kotisivuilla tietoa kulttuurimaisemasta ja kulttuuriympäristöstä

Kulttuuriperinnön huomioiminen virtavesien, kosteikkojen ja ranta-alueiden hankkeissa

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu sisältää useita eri osa-alueita, jotka sisältävät tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja siihen liittyvästä tutkimustiedosta ja päätöksenteosta

Selvitys: Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja vesien- ja merenhoito edellyttävät konkreettisia velvoitteita maankäyttö- ja rakennuslakiin

Luonto

Arvokkaat maisema-alueet

Suomen luonnonsuojeluliitto on Suomen vanhin ympäristöjärjestö (vuodesta 1938), jolla on 160 paikallisyhdistystä.

Luontoportin sivuilta löydät tietoa sadoista luonnonlajeista. Lajeja voit selata ja hakea monin eri tavoin, esimerkiksi nimen, suvun tai heimon mukaan.

Suomen Lajitietokeskus kerää ja yhdistää suomalaisen lajitiedon yhtenäiseksi ja avoimeksi kokonaisuudeksi. Laji.fi:ssa voit tutustua lajeihin ja niiden esiintymiseen, selata havaintoja suomalaisista lajitietokannoista sekä pitää kirjaa omista luontohavainnoistasi.