Ympäristötaide muotoutuu hitaasti

Yhdistys on aloittanut vuonna 2022 ympäristötaideteoksen toteuttamisen Åminneforsin ruukissa. Teos sijoittuu puretun talon kivijalan äärelle. Vuonna 1924 Skogbystä siirretty Jerusalem bostadshus -niminen hirsitalo purettiin 1970-luvulla. Maisemassa on edelleen jäljellä betoninen kivijalka ja jäänteitä ihmisen paikalle tuomasta kasvillisuudesta. Entiseen pihapiiriin on levinnyt komealupiini. Asuinhuoneistojen paikalla kasvaa puita ja pönttöuunit ovat kaatuneet.

Ihmisen jäänteet teollisuusalueen laidalla.

Jerusalem bostadshus, Nina Arbelius ja Kaisa Ruohoranta. Kuva Jakke Nikkarinen 2022
Åminneforsin ruukin teollisuusaluetta 1960-luvulla. Harjakattoisen punaiseksi maalatun Jerusalem bostadshusin pääty näkyy kuvan yläreunassa oikealla lähellä suurempaa savupiippua. Vasemman suuntaan poikittain näkyy myös toinen asuintalo , jonka perustuksia ei ole enää nähtävissä maastossa. Tie teollisuusalueelta nousee edelleen ja on merkitty karttaan. Teollisuusalueella toimii vuonna 2022 Celsa Steal Service. Etuvasemmalla on Mustionjoki.
Jerusalem bostadshus etelän suunnasta, entistä pihaa niitetty ja puiden taimia leikattu. Kuva Nina Arbelius 2022.
Kitukasvuinen pihasyreeni kasvaa vääntyneen peltiämpärin sisältä. Kuva Kaisa Ruohoranta 2022.
Talon kellari sijaitsee pohjoispäädyssä ja nykyään entien ”lattia” on sammaloitunut ja pajut kasvavat kellarin käytävillä. Kuva Nina Arbelius 2022.
Kellarin päällä kasvaa nykyään mm. iso- ja keltamaksaruohoa. Kuva Kaisa Ruohoranta.
Komealupiini on levinnyt laajalle pihapiirissä. Vuonna 2022 poistimme kukinnnot, mutta vuonna 2023 tavoitteena on niittää lupiinia alas ennen kuin se kukkii. Lupiinikasvusto lähestyy metsän rajaa ja siemenet säilyvät massa jopa 10 vuotta. Kuva Kaisa Ruohoranta 2022.
Entisessä pihapiirissä kasvaa mm. ketoneilikkaa, joka kuluu uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäviin lajeihin maassamme. Kuva Kaisa Ruohoranta 2022.
Viljelykarkulainen lilja kukkii heinän seassa. Kuva Kaisa Ruohoranta 2022.
Sormustinkukka kukkii kalliolla. Kuva Kaisa Ruohoranta 2022.