NIITTYJEN MERKITYS LUONNON MONI-MUOTOISUUDELLE 

-ohjelmasarja on julkaistu


Niitty mielletään värikkääksi kukkamereksi, joka houkuttelee pölyttäjiä. Viime vuosina niittyjen perustamista on markkinoitu luonnon monimuotoisuuden edistäjänä sekä helppohoitoisena ja edullisena ratkaisuna nurmikon sijaan. Luonnon monimuotoisuuden kannalta oleellisia ovat luonnonniityt ja pitkään käytössä olleet laidunmaat eli perinnebiotoopit. Niityillä on pitkään ollut merkittävä rooli ravinnon kiertokulussa. Tuhansia vuosia sitten niityiltämme saivat ravintonsa mammutit ja villipeurat ja myöhemmin ihminen käyttämällä hyväksi niittyjen ravintoa eläinten pidossa. Tämän päivän niityillä kasvaa edelleen mammuttien aikaisia lajeja.

Ohjelmasarjassa Catena ry:n puheenjohtaja Kaisa Ruohoranta haastattelee
luonnonsuojelun asiantuntija Esko Vuorista Uudenmaan Ely-keskuksesta.

Ohjelmasarja on kulttuuriyhdistys Catena ry:n ja radiofiskarsin Billnäsin
paikallistoimituksen yhteistuotantoa. Ohjelmasarja on nauhoitettu 7.3.2023 Karjaalla.
Käsikirjoitus Kaisa Ruohoranta ja Esko Vuorinen.